www.wycinka.e26.eu


  Wycinki
Wycinka drzew a zezwolenia.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2004 r., nr 92, poz. 880 ze zm.) reguluję uprawnienia dotyczące wycinki drzew, przez właścicieli gruntów. Ustawa zobowiązuje właścicieli do uzyskiwania zezwoleń przed wycinką drzew. W przypadku developerów lub większych inwestycji dodatkowo ponoszone są przez nich opłaty za zezwolenie. Wycinka drzew starszych niż pięcioletnie możliwa jest po uzyskaniu zezwolenia na wycinkę wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek właściciela gruntu. Jeżeli zarządca nie jest właścicielem działki- do wniosku o wycinkę wymagane jest dołączenie zgody właściciela nieruchomości. Wycinka drzew młodszych niż pięcioletnie nie wymaga zezwolenia na wycięcie. Wycinka drzew bez wymaganego zezwolenia oznacza, że narażamy się na administracyjną karę pieniężną w wysokości trzykrotności hipotetycznej opłaty za wycinkę. Warto też pamiętać, że nie pobiera się opłat za usunięcie drzew od osób fizycznych, które uzyskały zezwolenie na wycinkę na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zezwolenie na wycinkę drzew uprawomocni się po 14 dniach od momentu doręczenia zezwolenia na wycinkę. Ponieważ zwłaszcza w aglomeracjach miejskich należy liczyć się z możliwymi protestami właścicieli sąsiednich posesji (szczególnie w przypadku granicznych drzew), wycinkę należy podjąć dopiero po uprawomocnieniu się zezwolenia. Jeżeli wycinka budzi kontrowersje, to zapobiegawczo warto poinformować straż miejską i policję o terminie i miejscu przeprowadzenia prac wycinkowych, dołączając prawomocne zezwolenie.

Wycinka powinna być przeprowadzona przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenia na wycinkę i prace na wysokościach, jeżeli wycinka wymaga takiej pracy.
Czy wiesz, że Drzewa mangrowe jako jedyne na świecie rosną w słonej wodzie?